Het Atheneum Hasselt logo
epos erasmus

Een open blik op de wereld.

Het Atheneum Hasselt - Erasmus+, internationalisering

Onderwijzen is werken aan de wereld van morgen.
We willen van onze jongeren geëngageerde en democratische burgers maken, die met een brede kijk op de wereld werekn aan een vreedzame en duurzame samenleving. Vandaag meer dan ooit vraagt dat om onderwijs met een open Europese en globale insteek. Het atheneum zet sterk in op internationalisering en externe partnerships.

Als we een leefbare en open samenleving willen, is het op de eerste plaats onze opdracht om van jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Als we een vreedzame en duurzame samenleving willen, is het onze opdracht hen te leren samenleven.

De maatschappelijke context waarin onderwijs functioneert, ondergaat grondige verschuivingen. Door tal van economische, politieke en sociaal culturele veranderingen moet het onderwijs zich sterker richten op het Europese, mondiale en globale verband.

buurklassen

Via eTwinning werk je met de klasgroep een project uit samen met een partnerschool in het buitenland. In het midden van het schooljaar bezoeken jullie mekaar en logeren jullie in een gastgezin of jeugdherberg.

etwinning

eTwinning is een community voor scholen in Europa. Met je klasgroep zoek je partnerscholen in Europa die samen met jou aan hetzelfde project willen werken. Je communiceert steeds in het Frans of het Engels. Talen leren was nog nooit zo leuk!

erasmus+

Internationale projecten verbreden het onderwijs en openen nieuwe perspectieven. Wij organiseren internationale uitwisselingen voor jou en professionaliseringstrajecten in het buitenland voor jouw leerkrachten. Denk verder, bereik meer!

prins filipfonds

Elkaar leren kennen en waarderen, over de afkomst en de taalgrenzen heen: dat is de doelstelling van het Fonds dat in 1998 werd opgericht. Dankzij de acties van het Fonds kan je vanuit de culturele en de taalkundige diversiteit die de rijkdom vormen van ons land, leerlingen uit het ander landsgedeelte ontmoeten.

We werken nauw samen met enkele scholen uit Wallonië. Samen met hen realiseren we uitwisselingen van één dag tot één week.

Previous picture Next picture Close gallery Tim Vervoort