Het Atheneum Hasselt logo SDGs bij het Atheneum Hasselt

Gepersonaliseerd, grensverleggend, duurzaam en betrokken onderwijs

Het Atheneum Hasselt - de leraar, je coach

De secundaire school, het zijn bijzondere jaren. Je evolueert van kind tot jongvolwassene. Je maakt er keuzes die bepalend zijn voor je latere studie en loopbaan. En je maakt er natuurlijk een hoop plezier en vrienden voor het leven.

Ken je het atheneum Hasselt al? De éérste UNESCO school in Limburg!
Ons doel is om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het hoger onderwijs. Dus ja, we leggen de lat best hoog op het vlak van kennis en inhoud.

We hechten ook veel belang aan gepersonaliseerd samen leren, internationalisering en duurzaamheid.
Je werkt samen aan projecten met buitenlandse scholen en onze externe partnerinstellingen, zo kan jij straks als wereldburger mee een verschil maken.

Maar je staat er nooit alleen voor. Of je nu wil wil uitblinken in een vak of je hebt extra ondersteuning nodig, je krijgt daarvoor bij ons de tijd, ruimte en begeleiding. Dat is het voordeel van de kleinschalige, warme school die we zijn. Lees meer…

Gepersonaliseerd Samen Leren.

Gepersonaliseerd Samen Leren.

Binnen onze school zorgen gepersonaliseerde leertrajecten voor een maximale motivatie, welbevinden en leerwinst.

Onze ambitie is om elke leerling een traject te bieden op maat van zijn talenten en interesse, zodat iedere leerling uitgedaagd wordt. Een school is meer dan een fysieke plek om kennis en vaardigheden op te doen. Naast contacten op een fysieke plek (de klas, de speelplaats, het openleercentrum of het labo) wordt er ook langs digitale weg geleerd, in een virtuele ruimte waar er plek is om te oefenen en te experimenteren. De leraar is niet alleen expert in zijn vak maar ook je coach. Hij begeleidt je doorheen je leertraject.

Grensverleggend.

Onderwijzen is werken aan de wereld van morgen.
Als we een vreedzame en duurzame samenleving willen, is het onze opdracht om jongeren te leren samenleven. Daarom organiseren wij tal van nationale en internationale projecten, zoals Buurklassen, eTwinning, Erasmus+…
We willen samen met jou je grenzen verleggen. We gaan zoveel mogelijk het aanbod afstemmen op wat jij nodig hebt of waarin jij kan groeien. Heb je nood aan een extra uitdaging, dan kan je na overleg een flexibel leertraject op maat opstarten.

Grensverleggend.

Duurzaam.

Duurzaam.

Onderwijs mag niet los staan van de wereld. Daarom staat Duurzame Ontwikkeling centraal in onze school.
De Verenigde Naties hebben een aantal duidelijke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's of sustainable development goals) geformuleerd tegen 2030. Die integreren we in onze lessen, projecten en activiteiten.
Zo zijn we best trots dat het atheneum de eerste UNESCO-school van Limburg is. Scholen uit 180 landen werken in dit netwerk samen aan internationale verbondenheid, verdraagzaamheid, solidariteit en diversiteit. Dat zetten we in de praktijk om. Van het afvalbeleid tot de Wereldwinkel op school, waarvoor onze leerlingen het OXFAM WOS-label ontvingen.

Betrokken.

Op school bouwen we aan de toekomst van iedereen. Dat doen we samen.
Het gaat immers om zowel jouw toekomst, als die van je medeleerlingen, leerkrachten, directie, ouders…
We willen jou de vaardigheden en kennis bijbrengen die je nodig hebt in de wereld vandaag en morgen.
Ben jij een bezige bij, een denker of eerder een inspirator? Dan is de leerlingenraad zeker iets voor jou! Je organiseert niet enkel leuke dingen voor een goed doel, maar kan bijvoorbeeld ook via enquêtes of onderzoeken een stem hebben in het schoolbeleid.
De ouderraad, externe partners, leerlingen, leerkrachten en directie; een school is bij uitstek een plek van samenwerking. Zo verbeteren we continu de kwaliteit van ons onderwijs en houden we de vinger aan de pols van de maatschappij.

Betrokken.

Previous picture Next picture Close gallery Tim Vervoort